Diverse informatie

Contributie

Contributie: 120 euro per jaar voor  alle groepen behalve voor selectiegroepen. Deze betalen 140 euro.

Men mag zich voor maximaal twee groepen inschrijven waarvan de eerste groep altijd die groep is waar Sunrise jouw heeft ingedeeld. Wanneer een lid deel uitmaakt van meerdere dansgroepen binnen Sunrise, dient men 2x de contributie te betalen. Trainsters zijn voor maximaal 1 groep vrijgesteld van het betalen van contributie. Na overleg met de penningmeester kan de contributie ook in termijnen worden betaald.

Het rekening nummer van Sunrise is: NL16RABO0138242712

Trainingsruimte

Alle trainingen worden gegeven in de ballet zaal van het:cultureel educatief centrum de Mariendael.

Trainingen

De trainingstijden voor alle leden worden al vroeg in het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Deze tijden blijven vrijwel het hele seizoen gelijk. Veranderingen worden aan de leden medegedeeld. Het is van groot belang de trainingen te volgen.

Doet er zich onverhoopt dan toch een situatie voor waarin in u genoodzaakt bent uzelf af te melden, dan dient dit te gebeuren bij de betreffende trainster, maar alleen om gegronde redenen. De trainingen gaan praktisch altijd door, alleen in schoolvakanties niet. Bij alle trainingen is er een trainster aanwezig en vaak ook de begeleidster.

Tijdens de trainingen draagt men gym of balletschoenen en gym/ballet kleding. Alle groepen trainen 1 uur in de week. Selectiegroepen trainen 1,5 uur per week.

Trainster

De trainster maakt elk seizoen een nieuwe dans die ze de groep leert, zij bepaalt het thema en de bijbehorende muziek. Samen met de begeleidster zoekt zij daar de bijhorende kleding, make-up e.d bij.

Kleding / schoeisel

Elk lid van de wedstrijd groep krijgt elk seizoen  kleding die bij het thema past. Dit wordt door de vereniging betaald en blijft ook in het bezit van de vereniging.  De schoenen en panty's komen voor eigen rekening.Panty's en schoenen zijn te koop bij: Bon Floor. Corridor 17b  Sint Oedenrode. tel.0413 840 057 . info@bonfloor.nl Openingstijden zijn: Ma t/m vrij van 8.00 tot 17.15 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.  Selectiegroepen moeten met veter andere groepen mogen het zelf weten. Gardegroepen krijgen gardelaarsjes in bruikleen.

NDO

Staat voor Nederlandse danssport organisatie. De NDO is een stichting waar dansverenigingen bij aangesloten zijn, die ook ingeschreven staan bij de KvK .De NDO heeft een eigen Huishoudelijk Reglement en Statuten, waar elke aangesloten vereniging zich aan dient te houden. Onze selectiegroepen gaan deelnemen aan de tournooien van de NDO

Verzekering

Sunrise heeft een W.A.-verzekering afgesloten.Deze verzekering geldt, wanneer Sunrise wettelijk wordt aangesproken, bijvoorbeeld voor een schade die aan de eigendommen van een derden wordt toegebracht.

Verzekering vervoer bij een toernooi

Zoals bij vele clubs is het noodzakelijk dat ouders/teamgenoten rijden naar de toernooien. Hierbij is het aan te bevelen een ongevalleninzittenden verzekering af te sluiten. Het is ook van groot belang niet meer personen te vervoeren dan dat het aantal autogordels die in uw auto aanwezig zijn. Dit is namelijk wettelijk verplicht.

Hulp van ouders

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor o.a:

 • Begeleiding van een dansgroep
 • Maken van de kleding
 • Hulp bij onze dansvoorstelling (denk aan bv opbouwen,)
 • Zitting nemen in het bestuur of in één van de commissies

Als u zich geroepen voelt om ons team bij te staan op wat voor manier dan ook kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Informatie voor ouders

Wij hebben de verantwoordelijkheid en de organisatie op ons genomen en zullen er alles aan doen om dat tot een groot succes te maken. Wij zijn van mening dat, dat alleen kan, als u als ouder ons daar zoveel mogelijk in ondersteunt.

Wij geven hieronder een aantal zaken waarvoor wij uw medewerking vragen:

 • Beperk afzeggingen van uw kind tot een minimum, zowel voor de trainingen als voor de toernooien. Mocht uw kind toch verhinderd zijn, kunt u ze afmelden bij de desbetreffende trainster.
 • Kom eens naar een toernooi van uw kind kijken.
 • Houdt u aan het vervoer schema, indien u verhindert bent zorg zelf dan voor vervanging.
 • Voorkom verdriet en problemen, laat uw kind geen sieraden dragen tijdens de trainingen en toernooien, ze kunnen ze alleen maar kwijt raken. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.
 • Het meenemen van geld naar toernooien is voor eigen risico.
 • Het is verstandig om tijdens een toernooi een lunchpakket en wat drinken mee te geven.
 • Stuur of breng uw kind niet te vroeg naar de trainingen.
 • Zorg dat uw kind na de training niet rond blijft hangen bij het trainingslokaal.
 • Na de training dient het kind te worden opgehaald dan wel in staat zijn zelfstandig naar huis te kunnen.
 • ouders moeten er voor zorgdragen dat er iemand thuis is als het kind wordt thuisgebracht na een toernooi of dat er een vervangend adres bekend is.