Statuten

Lidmaatschap

Elk lid die een lidmaatschap aangaat doet dit voor een jaar, na een jaar wordt dit automatisch verlengd tot wederopzegging.

Aanmelding

Ieder die lid wil worden dient zich schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie, waarna het bestuur beslist over de toelating. Door lid te worden stemt men automatisch in met alle reglementen van de vereniging en de besluiten van de algemene ledenvergadering.

Een aanmeldingsformulier vindt u onder algemene informatie. 

Beëndiging

Ook dit moet gebeuren bij de ledenadministratie dit moet schriftelijk ,en wel vier weken voor het beëindigen van het verenigingsjaar. Bij latere afmelding kan een gedeelte van de contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht worden.

Schorsing

Door een schorsing kan men tijdelijk uitgesloten worden voor deelnamen aan de trainingen of wedstrijden. Alleen het bestuur kan een lid schorsen bij: 

  • Het niet naleven van bepalingen in het huishoudelijke reglement.
  • Het niet nakomen van zijn/haar financiële verplichtingen.
  • Het niet voldoende bezoeken van de trainingen.
  • Handelingen, die de goede naam of belangen van de vereniging of leden schade.

Royeren

Wanneer een lid zich ernstig misdraagt, in de ogen van het bestuur, kan het bestuur beslissen het desbetreffende lid worden geroyeerd.