Algemene informatie

Huisregels

Omgangsregels

Statuten

Info over onze vereniging

Contributie

€ 120,00 per jaar voor alle groepen behalve voor selectiegroepen. Deze betalen € 140,00 per jaar.

Als lid mag je voor maximaal 2 groepen inschrijven waarvan de 1e groep altijd de groep is waar Sunrise je zal indelen. Wanneer je als lid deel uitmaakt van 2 groepen, dien je 2x volledige contributie te voldoen.

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Na overleg met de penningmeester kan de contributie ook in termijnen worden voldaan.

 

Trainingsruimte

Trainingen worden gegeven in de zalen van Cultureel Educatief Centrum Mariëndael.

 

Trainingen

Trainingstijden worden voorafgaand aan het nieuwe dansseizoen bekend gemaakt. Dansvereniging Sunrise tracht het tijdstip van de training het gehele dansseizoen gelijk te houden. Eventuele veranderingen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld.

Het is van groot belang de trainingen te volgen. Wanneer je als lid deel uitmaakt van de voorstellingsgroepen mag je niet vaker dan 3 keer, tenzij met gegronde reden, de lessen van een dansblok missen. Mocht er om gegronde reden niet deelgenomen kunnen worden, dient dit kenbaar gemaakt te worden aan het secretariaat van Sunrise via dansverenigingsunrise@gmail.com

Een incidentele afmelding dient persoonlijk bij de trainster gedaan te worden, niet via de groepsapp!

De trainingen gaan praktisch altijd door, alleen in schoolvakanties niet.

Tijdens de trainingen dien je als lid een zwart shirt/hemd op een zwarte trainingsbroek/legging of zwart gymbroekje te dragen. Qua schoeisel zijn dit ballet/gymschoentjes of gympen/sneakers. (Tijdens de voorstelling dient het schoeisel, inclusief zool, geheel zwart te zijn. Wellicht dat bij het aankopen van schoeisel voor de training hier alvast rekening mee gehouden kan worden).

Alle groepen trainen 1 uur per week. Selectiegroepen trainen 1,5 uur per week.

Trainster

De trainster maakt elk dansseizoen een nieuwe dans die ze haar groep aanleert.

Zij bepaalt het thema en de bijbehorende muziek.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar kun je als aspirant trainster samen met de vaste trainster van een groep de trainingen verzorgen. Bij de leeftijd van 16 jaar mag zelfstandig een groep begeleid worden.

Kleding / schoeisel bij een optreden

Leden van Dansvereniging Sunrise dragen bij een optreden kleding die bij het thema past. Deze kleding wordt door de trainster en de commissie kleding uitgezocht, wordt betaald door de vereniging en blijft ook eigendom van de vereniging. De allerjongsten dansen op zwarte ballet/gymschoentjes en de wat oudere leden op zwarte gympen/sneakers. Deze gympen/sneakers dienen volledig zwart te zijn, dus ook de zool! Het merk van de gympen/sneakers is niet van belang. Informeer bij de trainster of het bestuur wat voor soort schoeisel voor welke groep aan te raden is.

Gardegroepen krijgen kleding en gardelaarsjes in bruikleen. Als basis wordt 1 panty verstrekt. Overige panty’s kunnen gekocht worden via Sunrise.

NDO

Staat voor Nederlandse Danssport Organisatie. De NDO is een stichting waar dansverenigingen, die ook ingeschreven staan bij de KvK, zich kunnen aansluiten. De NDO heeft een eigen Huishoudelijk Reglement en Statuten, waar elke aangesloten vereniging zich aan dient te houden. Onze selectiegroepen nemen deel aan de toernooien van deze organisatie.

Verzekering

Sunrise heeft een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering geldt wanneer Sunrise wettelijk wordt aangesproken op bijvoorbeeld schade die aan eigendommen van derden is toegebracht.

Verzekering vervoer bij een toernooi

Zoals bij veel clubs is het noodzakelijk dat ouders/teamgenoten rijden naar de toernooien. Hierbij is het aan te bevelen een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten. Het is ook van groot belang niet meer personen te vervoeren, dan het aantal autogordels dat in uw auto aanwezig is. Dit is namelijk wettelijk verplicht

Hulp van ouder(s) / verzorger(s)

Om van ieder dansseizoen en de daarbij horende activiteiten een succes te maken, is Dansvereniging Sunrise onderverdeeld in meerdere commissies t.w.:

– carnaval
– familiedag
– kamp
– kleding
– leden
– Sinterklaas
– sponsoring
– traktatie
– voorstelling
– website / fotografie / PR & communicatie

2 weken voorafgaand aan de zomervakantie vindt op vrijdagavond, zaterdagmiddag en
-avond de jaarlijkse voorstelling plaats. Tijdens één van deze voorstellingen wordt u als ouder/verzorger ingedeeld om te helpen. In de week voorafgaand aan de voorstelling zijn we drukdoende met de opbouw. Wanneer u uw steentje wilt bijdragen, graag!! Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Voelt u zich geroepen onze vereniging bij te staan, op wat voor manier dan ook, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Informatie voor ouder(s) / verzorger(s)

Wij hebben de verantwoordelijkheid / organisatie op ons genomen en zullen er alles aan doen om van ieder dansseizoen een groot succes te maken. Wij zijn van mening dat dit alleen kan, wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) ons daar zoveel mogelijk in ondersteunt.

Wij geven hieronder een aantal zaken waarvoor wij uw medewerking vragen:

  • beperk afzeggingen van uw kind tot een minimum, zowel voor de trainingen als voor de toernooien. Mocht uw kind toch verhinderd zijn, kunt u haar persoonlijk afmelden bij de desbetreffende trainster.
  • houdt u zich aan het vervoerschema. Indien u verhinderd bent, zorg zelf dan voor vervanging.
  • voorkom verdriet/problemen en laat uw kind geen sieraden dragen tijdens de trainingen en optredens. Ze kunnen ze alleen maar kwijtraken. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk!
  • het meenemen van geld naar training/toernooi is voor eigen risico.
  • stuur of breng uw kind niet te vroeg naar de trainingen.
  • zorg dat uw kind na de training niet rond blijft hangen bij het trainingslokaal.
  • na de training dient uw kind te worden opgehaald of in staat te zijn zelfstandig naar huis te kunnen.
  • ouders dienen ervoor zorg te dragen dat er iemand thuis is wanneer uw kind wordt thuisgebracht na een optreden of dat er een vervangend adres bekend is.